Materiały do pobrania

Orientacja S16_DK59

Plany sytuacyjne etapu I (ze względu na trwające opracowanie koncepcji programowej, załączone rozwiązania nie są wiążące i mogą ulegać zmianom):

Arkusz 1

Arkusz 2

Arkusz 3

Arkusz 4

Arkusz 5

Arkusz 6

Arkusz 7

Arkusz 8

Arkusz 9

Arkusz 10

Arkusz 11

Arkusz 11b

Arkusz 12

Arkusz 12a

Arkusz 13

Arkusz 14

Plany sytuacyjne etapu II (ze względu na trwające opracowanie koncepcji programowej, załączone rozwiązania nie są wiążące i mogą ulegać zmianom):

Arkusz 16

Arkusz 17

Arkusz 18

Przekroje normalne dróg głównych:

S16

DK59 dwie jezdnie – przekrój 2×2 obowiązuje w km 0+000.00 – 1+150.00

DK59 jedna jezdnia – przekrój 1×2 obowiązuje w km 1+150.00 – 4+041.04