Etapowanie inwestycji

Inwestycja została podzielona na dwa etapy.
I etap obejmuje budowę wszystkich węzłów, MOPów, OUD, obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59, drogi S16 od km 0+000,00 do km 13+088,00 oraz budowę ronda na istniejącym skrzyżowaniu DK59 i DK16 przy południowym wyjeździe z Mrągowa.
II etap obejmuje budowę drogi S16 od km 13+088,00 do km 15+601,99. Etap ten będzie budowany wraz z następnym odcinkiem drogi.
W Materiały do pobrania został dodany podział na etapy.